Present Continuous 4 (1)

Procvičuj si přítomný čas průběhový pomocí těchto cvičení: Easy Vyber správný záporný tvar Vyber správnou možnost podle obrázku Medium Tvoř záporné věty Tvoř záporné věty 2 Tvoř záporné věty – používej zkrácené tvary Tvoř věty (kladné a záporné) Tvoř věty 2 (kladné a záporné) Oznamovací věty, záporné věty a otázky Číst více…

Přítomný čas průběhový – online cvičení 2.3 (3)

Průměrně težká verze: Přiřaď zájmeno k správnému tvaru slovesa to be. Vyber správný tvar slovesa to be. Napiš sloveso ve tvaru s „-ing“ Vyber správnou odpověď. Těžší verze Napiš sloveso ve tvaru s „-ing“ Doplň správný tvar slovesa to be a slovesa s koncovkou „-ing“. Doplň správný tvar to be Číst více…