Weather 5 (1)

Here are some activities on Wordwall where you can practice vocabulary from the lesson Weather. Přiřaď správnou odpověď. Vyber správnou odpověď. Vyber správnou odpověď – televizní kvíz. Bludiště Osmisměrka Přesuň políčka tak, aby byla správně. Proleť letadlem správným obláčkem. (ovládá se šipkami) Vyber správnou větu. Dej písmena do správného pořadí. Číst více…