Weather 5 (1)

Here are some activities on Wordwall where you can practice vocabulary from the lesson Weather. Přiřaď správnou odpověď. Vyber správnou odpověď. Vyber správnou odpověď – televizní kvíz. Bludiště Osmisměrka Přesuň políčka tak, aby byla správně. Proleť letadlem správným obláčkem. (ovládá se šipkami) Vyber správnou větu. Dej písmena do správného pořadí. Číst více…

Present Continuous 4 (1)

Procvičuj si přítomný čas průběhový pomocí těchto cvičení: Easy Vyber správný záporný tvar Vyber správnou možnost podle obrázku Medium Tvoř záporné věty Tvoř záporné věty 2 Tvoř záporné věty – používej zkrácené tvary Tvoř věty (kladné a záporné) Tvoř věty 2 (kladné a záporné) Oznamovací věty, záporné věty a otázky Číst více…