Přítomný čas průběhový – online cvičení 2.3 (3)

Průměrně težká verze: Přiřaď zájmeno k správnému tvaru slovesa to be. Vyber správný tvar slovesa to be. Napiš sloveso ve tvaru s „-ing“ Vyber správnou odpověď. Těžší verze Napiš sloveso ve tvaru s „-ing“ Doplň správný tvar slovesa to be a slovesa s koncovkou „-ing“. Doplň správný tvar to be Číst více…

4. ročník 19. týden 0 (0)

Vážení a milí rodiče, vážené a milé děti, v rámci samostatné práce děti  budou pracovat s Quizletem; opíšou slovní zásobu Lesson 2; nakreslí 3 obrázky na kartičky se slovesy. Pokyny ke Quizletu: Tento týden začneme novou slovní zásobu, kterou byste si každý měl na Quizletu samostatně procvičovat. Co se týče procvičování na Quizletu, otevřete si Číst více…